Navnímání pánevního dna

Pomůžeme vám vědomě navnímat své ženství

Chcete naplno prožívat intimitu a sexualitu?
Mít dostatek energie, radosti a živosti?
Užívat si ženskost a sebevědomí?
Napojte se na svoji pánev.

Pánevní dno je centrem ženské síly a emocí

Zdravé a funkční pánevní dno je pro ženu velmi důležité. Skrývá se v něm centrum síly, krásy, sexuality a energie. Vaše ženskost i sebevědomí. Je proto potřeba být s ním ve spojení. Vnímat ho a vědomě s ním pracovat.

Cítíte, že s ním nejste v kontaktu?

Chybí vám životní energie a síla?
Nevyužíváte plný potenciál své ženské krásy?
Neprožíváte sexualitu a intimní chvíle tak, jak byste si přála?

Pomůžeme vám. Díky komplexnímu přístupu se dostaneme do hloubky a otevřeme vše, co vás trápí na fyzické, psychické i emoční úrovni. Naučíme vás poznat své tělo až na „dno“.

Udělejte něco pro svou pánev a pro sebe.
Vydejte se na cestu ke zdraví a spokojenosti.

Jak vám můžeme pomoci

MAAT centrum je místem, kde naleznete zázemí, podporu a péči o tělo, duši i mysl. Při své práci využíváme celostní přístup. Kombinujeme principy západní medicíny s alternativními metodami, což se nám neustále osvědčuje nejen v navnímání a vědomé práci s pánevním dnem, ale také v léčbě endometriózy, funkční sterility nebo v poporodní péči o ženu.

Díky námi nabízeným terapiím objevíte souvislosti na tělesné úrovni, podpoříte zdraví a funkčnost svého pánevního dna a naleznete přirozené sebevědomí.

Fyzioterapie

Pánevní dno je důležitou součástí hlubokého stabilizačního systému páteře. Je doslova základní částí lidského těla a není tedy divu, že jeho zdraví a skvělá funkčnost je pro ženu zásadní.

Aniž bychom si to uvědomovali, jeho sílu využíváme při každém kroku, zvedání a nošení věcí, kýchnutí či zakašlání. Ovlivňuje sexualitu (intenzitu libida, schopnost prožívat orgasmus), plodnost, ale i psychickou stabilitu ženy.

Proto je potřeba umět se napojit na svou pánevní oblast a efektivně pracovat se svaly pánevního dna. Ve správný čas je aktivovat (zatnout), nebo uvolnit (povolit) a zrelaxovat. V opačném případě by totiž mohlo dojít k oslabení či přetížení.

Nejčastější příznaky nesprávné funkce pánevního dna:

Báječnou cestou je fyzioterapie

Právě díky fyzioterapii se naučíte jemné, ale velmi účinné cviky, které vám pomohou vnímat a ovládat své pánevní dno. Zachováte tak jeho pružnost a zároveň předejdete případné disharmonii a poruchám jeho funkce, jež mohou stát za: diastázou, bolestivou a nepravidelnou menstruací, funkční sterilitou (neplodností), inkontinencí, poklesem pánevního dna, potížemi s kostrčí, bolestí beder a hlavy, nebo psychickými problémy.

Pomocí fyzioterapie:

Kromě individuální fyzioterapie můžete využít i oblíbená skupinová cvičení či kurzy, které jsou zaměřené na jemnou práci s pánevním dnem.

S naší podporou a péčí se propojíte se svým tělem a pánví, a využijete tak plný potenciál své ženské síly a krásy.

Vyberte si svoji fyzioterapeutku nebo kurz:

Psychologické poradenství

Pánevní oblast je kromě centra ženské síly také sídlem a barometrem emocí. Pro ženskou psychiku a sebevědomí je proto důležité, aby bylo zdravé, pevné, silné a spolehlivé.

Aby takové však mohlo být, je potřeba se na něj napojit a být s ním v souladu. Vnímat ho. Vědomě o něj pečovat, posilovat ho a uvolňovat. Jenže řadě žen v cestě k navnímání a napojení se na svou pánevní oblast často stojí různé překážky, jako jsou:

Požádejte o pomoc

Podpora, pochopení a péče psychoterapeutky je nejlepší cestou, jak se lehce vypořádat se všemi překážkami a pochybnostmi. Pomůže vám je pochopit a zpracovat tak, aby už nic nebránilo vašemu plnému napojení se na své pánevní dno, své ženství, sexualitu, sebe sama.

Psychologické poradenství vám pomůže:

Vaše terapeutka:

Dopřejte si péči, která vám přinese neomezenou radost z vlastního těla.

Jsme tu pro vás. ♥

Kontakt