PhDr. Kristýna Krejčová, PhD.

Týnka

Kristýna je naše garantka za obor psychologie.  Vystudovala psychologii na FF UK, věnuje se převážně výuce psychologie pro vysokoškolské studenty, ale také psychodiagnostice a poradenství – protože sama sobě slíbila, že nebude učit věci, které nebude v praxi dělat. V současné době tvoři většinu její „mimoakademické“ činnosti vedení kurzů mindfulness, založených na metodě MBCT (propojeni idejí a metod kognitivně-behaviorální terapie s mindfulness). 

Co jí na tomto přístupu nejvíce překvapilo? „Jako většina lidí jsem si myslela, že mindfulness je čistě o uvolnění a intenzivnějším vnímání příjemných prožitků. Ale velmi brzy jsem zjistila, že to je jen „špička ledovce“, ke kterému patří také otevřenost prožitkům nepříjemným a dovednost lépe s nimi zacházet, za kterou stojí ruku v ruce disciplína, trpělivost a laskavost. Tento netušený rozměr mindfulness mě překvapil a uchvátil, asi právě proto se mi na tom ledovci zalíbilo.“

Kontakt