Využití osteopatických technik při léčbě

chronických bolestí, endometriózy
a jiných gynekologických obtížích.

Co je to osteopatie?

Osteopatie je obor manuální medicíny, který není u nás příliš známý, více se s ním můžeme setkat v západních zemích Evropy a v USA. Nicméně i k nám začínají některé techniky stále více „prosakovat“ a obzvláště my fyzioterapeuti v nich nacházíme velkou zálibu. 

Osteopatie se stále vyvíjí a mírně proměňuje, někteří odborníci ji uznávají jako medicínské odvětví, jiní v ní vidí podivnou alternativu. Většinou z toho důvodu, že dostatečně nerozumí funkčním souvislostem, které se v tělesném systému odehrávají. U nás v centru jsme si některé osteopatické techniky velmi oblíbili a máme s nimi skvělé výsledky.

Proto vám chceme osvětlit, o co se vlastně jedná. Největším rozdílem oproti klasické fyzioterapii je, že osteopatie kromě kosterně – svalového systému pracuje i s vnitřními orgány, cévním, nervovým, ale i kraniosakrálním systémem. Více v příspěvku o kraniosakrální osteopatii

Oblíbili jsme si osteopatické techniky, protože nám tedy rozšiřují pole působnosti při ošetření žen s endometriózou, chronickými pánevními bolestmi nebo s jinými gynekologickými obtížemi. Tyto ženy totiž často trpí bolestmi a obtížemi, na které klasické postupy nezabírají a zvýšené napětí svalů, fascií a stěn orgánů ne a ne povolit. U těchto obtíží je žádoucí oslovení hlubších orgánových struktur nebo i přímo orgánů např. pobřišnice, střeva, žaludek, vaječníky atd..

Jak to funguje?

Jednou z hojně využívaných osteopatických technik u nás v centru je viscerální manipulace. Při práci s touto metodou hledáme oblasti zvýšeného tkáňového napětí (pooperační jizvy, oblasti zasažené traumatem, tkáně změněné zánětlivou reakcí, adheze, srůsty, endometriální uzly) a následně terapii cílíme na konkrétní orgán a jeho fasciální systém. 

To vše bez použití přístrojů či pomůcek. Využíváme jen svoje ruce (a vlastně celé tělo). Je ale potřeba, aby měl terapeut vycvičenou zvýšenou citlivost v rukou a dokázal vnímat, co se děje v celém těle klienta, ale i ve svém vlastním. 

Je to tedy technika, kdy kombinujeme svou vlastní vysokou citlivost s velkou znalostí přesné anatomie a fungování celého těla. Díky manuálnímu uvolňování zvýšeného napětí pomůžeme tkáním navrátit pohyb, elasticitu a prokrvení. 

Výsledným efektem po té může být zlepšení funkce orgánu, podpora hojení, či zmírnění bolesti. A není to jen o lokálním uvolnění tkání. Napětí je řízeno z centrálního nervového systému. Také chronická bolest vede ke změnám nervových drah. Více v článku Jak to, že to bolí? – mechanismy bolesti u endometriózy a chronické pánevní bolesti.

Techniky osteopatie ovlivňují právě tyto změny na centrální nervové úrovni a působí tak na celé tělo, nejenom v místě, které právě ošetřujeme.

Máme mnoho zkušeností s využití viscerální manipulace u žen s endometriózou, s častým nucením na močení či nepříjemnými pocity při močení, s obtížným zažíváním (především s tendencemi k zácpě), při pocitech těžkého žaludku, refluxu, u žen s obtížemi s otěhotněním, nebo po rozsáhlých operacích i při bolestech při sexu. 

Úžasné na těchto technikách je, že se efekt dostaví poměrně brzy. Někdy i po dvou ošetřeních ženy cítí první známky úlevy. U některých samozřejmě úleva nastupuje až později a někomu techniky vůbec nevyhovují a kýžený výsledek se nedostaví. Nechceme tvrdit, že je to zázračný rychlo-všelék. 

Nicméně fyzioterapie s prvky viscerální manipulace, ale i jiných osteopatických metod je jemná a respektuje tělo i aktuální pocity klientky.

Mimo výše uvedené benefity mnohdy přináší i příjemné zklidnění celého organismu a regulaci dalších struktur nervového systému, což může výrazně přispět v procesu hojení a léčení samotného. Klientky často popisují stavy hluboké relaxace, která někdy vede až k mikro spánku, po terapii pocit odložení něčeho těžkého, rozvolnění, rozvláčnění, i vyladění mysli.

Osteopatické techniky jsou u nás v centru velmi oblíbené jak u vás – klientek, tak u nás – terapeutů a proto je s radostí zapojujeme do terapií, které vám nabízíme.

Nejhezčí popis, který krásně vystihuje viscerální manipulaci byl od mladé ženy, kterou roky trápila velice bolestivá menstruace a po několika ošetřeních došlo k výrazné úlevě. Jednou po terapii prohlásila:
„Cítím se, jako byste mi všechny orgány pohladila a uklidila do šuplíčků, kam správně patří.“

5 (2)

Autorka článku:
Mgr. Lenka Chuchutová

 

Přejít nahoru