Jak to, že to bolí? – Mechanismy bolesti u endometriózy a chronické pánevní bolesti

Bolest je hlavním příznakem endometriózy a často přetrvává navzdory léčbě onemocnění. Pro pochopení bolesti při endometrióze je důležité si uvědomit, že je způsobena vícero rozdílnými mechanismy. Ano, jednak jí může spouštět přímo endometrióza. Tedy přesněji řečeno, zánět v oblasti endometriotických ložisek, ale není to zdaleka jediný důvod, proč endometrióza může bolet. (Morotti et al., 2017)

Příkladem může být situace, kdy u žen přetrvává bolest i po operaci, přestože jsou daná ložiska odstraněna. Tedy de facto už není, co by bolelo, ale i tak ženy bolest stále cítí. Jedná se o zajímavý fenomén odehrávající se v mozku. Laicky řečeno, mozek si pamatuje určité části těla, které byly kdysi poškozené jako bolestivé, a tak i po operaci může bolest zůstat. Není to však tak, že by ženy měly tyto bolesti ,,jen v hlavě” (jak bohužel stále často slyšíme). Je to mnohem složitější. Dlouhotrvající bolesti vedou ke změnám nervových drah a rozhodně nelze říct, že by si někdo tyto bolesti vymýšlel. Avšak ano, psychika hraje roli. Obecně důležitým podkladem pro vznik bolestí je kontext daného člověka. Například v jakém žije psychosociálním prostředí. Takže i to jak je spokojený v práci nebo jaký má vztah se svým partnerem, také jaký má vztah ke svému tělu, jak je na tom celkově psychicky a mnoho dalšího. (Api Murat, 2015) Navést ženy k lepšímu zpracování bolestí může dobře vedená fyzioterapie. Například prostřednictvím viscerální manipulace (manuální práce s vnitřními orgány) lze změnit nastavení vegetativního nervového systému, stejně tak lze pracovat v představě a ,,přeprogramovávat” mozek pomocí imaginace. Někomu uleví čistě uvědomění si toho, že bolest nutně neznamená, že endometrióza zase roste.

Chronická pánevní bolest

Dlouhodobé pánevní bolesti postihují přibližně 26 % žen. Původ těchto bolestí není u 80 % z nich známý, a přesto kvůli nim proběhne v USA 40 % všech laparoskopických operací a 12 % hysterektomií (odstranění dělohy). (Lamvu et al., 2021) Z hlediska fyzioterapie je to alarmující zpráva.

Nerada bych, aby to vyznělo jako lynč na operatéry. Je skvělé, jak moc dokážou pomoci. Nicméně, protože pro fyzioterapeuty je práce s bolestí každodenní chléb, dobře víme, že bolest nevzniká čistě na základě toho, že je něco poškozené. Je důležité si uvědomit, že rozřezat břicho jenom proto abychom se podívali, jestli tam něco není, nemusí být vždy to nejlepší rozhodnutí. Bolest totiž vzniká v kontextu sociálním a psychickém. Pokud budeme pod psychosociálním stresem, budou naše bolesti jednoznačně horší a může nás v pánvi silně potrápit třeba naše fascie, které se dají neinvazivně uvolnit. Stejně tak se může zhoršit naše endometrióza. Respektive bolesti se najednou mohou stát nesnesitelnými, ale ve chvíli, kdy budeme mít dobrou psychickou oporu, zmírní se. V našem centru pracujeme s biopsychosociálním modelem zdraví, který vychází z toho, že naše zdravotní obtíže jsou

jednak ovlivněny biologicky (tedy něco je poškozené), ale právě i psychicky a sociálně. (Wijma et al., 2016)

Za druhé z hlediska fyzioterapie je dobré vyhnout se jakémukoliv ,,zbytečnému” narušení integrity tkání. To znamená operovat a cokoliv z těla vyndávat nebo do něj vkládat, pokud to není vyloženě nutné. Například odstranění dělohy nebo vaječníku není jen tak nějaká operace. Není to o tom, že když už máte děti, tak ženské orgány nepotřebujete. Jde o zásah do hormonálního systému, který ovlivňuje ženu od kvality vaziva, přes zdraví kostí až po psychiku. Důležité také je, že všechny orgány mají v těle své místo, jsou propojeny fasciemi a když jeden chybí, do určité míry to ovlivní i zbytek těla. Tento článek ale nemá být namířen obecně proti operacím. Samozřejmě ve většině případů jsou důvody k operacím naprosto oprávněné a stále více lékařů si uvědomuje, že tělo není stroj, který můžete rozvrtat, jak se vám líbí a ono to nějak dopadne. Tímto textem chci ale poukázat na to, že je důležité si vždy rozmyslet, zda je daný zásah do těla skutečně nutný a že může mít různé důsledky pro kvalitu vašeho života.

Api M. Surgery for endometriosis-related pain. Womens Health (Lond). 2015 Aug;11(5):665-9. doi: 10.2217/whe.15.52. Epub 2015 Oct 6. PMID: 26441217.

Morotti M, Vincent K, Becker CM. Mechanisms of pain in endometriosis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017 Feb;209:8-13. doi: 10.1016/j.ejogrb.2016.07.497. Epub 2016 Aug 3. PMID: 27522645.

Lamvu G, Carrillo J, Ouyang C, Rapkin A. Chronic Pelvic Pain in Women: A Review. JAMA. 2021 Jun 15;325(23):2381-2391. doi: 10.1001/jama.2021.2631. PMID: 34128995.

Wijma AJ, van Wilgen CP, Meeus M, Nijs J. Clinical biopsychosocial physiotherapy assessment of patients with chronic pain: The first step in pain neuroscience education. Physiother Theory Pract. 2016 Jul;32(5):368-84. doi: 10.1080/09593985.2016.1194651. Epub 2016 Jun 28. PMID: 27351769.

MAAT MEDAILONKY (2) (1)

Autorka článku:
Mgr. Veronika Kačerová

 

Přejít nahoru