MAAT_ELEMENT_PURPLE

Dech a dechová cvičení

Dýchání je pro naše tělo důležitější, než si možná uvědomujete. Kromě toho, že zajišťuje výměnu kyslíku a oxidu uhličitého v našich plicích, má také velmi důležitou funkci posturální. To, jak dýcháme, významně ovlivňuje postavení naší páteře, pohyb žeber i např. cirkulaci krve v břišních orgánech.

Bránice je jedním z nejdůležitějších svalů v těle. Zajišťuje dýchání, vzpřímené držení těla, funkční uzavírání jícnu, správné uložení břišních orgánů, má vliv na peristaltiku střev, cirkulaci krve a lymfy. Za minutu se bránice stáhne a uvolní v průměru 12 – 18 krát, což znamená téměř 26 000 krát za den. To už je slušný výkon, nemyslíte? Pokud tedy pracujeme na našem dechovém stereotypu, ovlivňujeme tak zásadně celé naše tělo. Dechový systém, pohybovou soustavu, ale i další systémy – kardiovaskulární, zažívací, nervový, lymfatický, reprodukční atd.